Pomoc Strona główna Zgłoś błąd
Indeks

HOME  | AKTUALNOŚCI  | MAPA AE  | FORUM  | POCZTA  | PYTANIA   

Indeks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc dla osobistej strony użytkownika.

Do korzystania z tego systemu są uprawnieni etatowi pracownicy naukowi, oraz słuchacze dziennych studiów doktoranckich Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Każda taka osoba ma założone konto w specjalnej bazie danych, dostępnej ze strony internetowej https://aplikacje.ae.poznan.pl .

 

Po wywołaniu z przeglądarki strony https://aplikacje.ae.poznan.pl należy podać swój identyfikator, którym najczęściej jest sześć pierwszych liter nazwiska i pierwsza litera imienia oraz podać hasło. Pierwsze hasło zostało przesłane Państwu w kopercie. Musi ono koniecznie być zmienione po pierwszym wejściu do systemu.

 

Po zmianie hasła znajdą się Państwo na stronie głównej systemu.

 

Szczegółowa pomoc dotycząca Systemu Bibliograficznego znajduje się tutaj.

Szczegółowa pomoc dotycząca Systemu Badań Statutowych znajduje się tutaj.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wniosków, zarówno co do meritum, jak i techniki składania danych drogą elektroniczną, należy kontaktować się z panią Adrianą Depta-Stróżak z Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, tel. 856.94.51, bud. A, p. 218, a.depta@ae.poznan.pl