Pomoc Strona główna Zgłoś błąd
Edycja pola wielowartościowego

HOME  | AKTUALNOŚCI  | MAPA AE  | FORUM  | POCZTA  | PYTANIA   

Indeks
Slowniczek
Przeglądanie
Wyszukiwanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edycja pól wielowartościowych.

Strona ta umożliwia edycję wartości wielowartościowych pól z odnośnikami do innych danych. Możliwe jest również usuwanie niechcianych wartości oraz zmiana kolejności wybranych wartości.

 


W tytule strony jest uwidoczniona informacja o typie edytowanych danych.

 

W pierwszej linii znajduje się informacja o nazwie edytowanego pola.
Na liście poniżej są umieszczone dotychczas wprowadzone dane. Poniżej listy znajduje się ikona umożliwiająca przeglądanie danych.
Jeżeli edytowane pole wskazuje na autora publikacji, to pojawia się dodatkowa ikona umożliwiająca przeglądanie listy pracowników AEP.
Nowo otwarte okno ze stroną przeglądania wybranego typu danych ma funkcjonalność taką samą jak opisane tutaj strony przeglądania. Kliknięcie na opis wybranej pozycji spowoduje jej wstawienie do listy wartości modyfikowanego pola na pierwszej pozycji.


Jeśli po przejrzeniu listy nie znajdujemy potrzebnych danych, to po kliknięciu w ikonę przechodzimy do strony dodawania nowych danych w obrębie tego okna. W ten sposób można dodać potrzebne dane do bazy danych, nie przerywając edycji wielowartościowego pola.

 

Po prawej stronie znajdują się ikony umożliwiające usunięcie wybranej na liście wartości lub zmianę jej pozycji na liście.

 

Powrót do indeksu...