Pomoc Strona główna Zgłoś błąd
Indeks

HOME  | AKTUALNOŚCI  | MAPA AE  | FORUM  | POCZTA  | PYTANIA   

Indeks
Slowniczek
Przeglądanie
Wyszukiwanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc dla Systemu Bibliograficznego AEP.

Do korzystania z tego systemu są uprawnieni etatowi pracownicy naukowi, oraz słuchacze dziennych studiów doktoranckich Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Każda taka osoba ma założone konto w specjalnej bazie danych, dostępnej ze strony internetowej https://aplikacje.ae.poznan.pl .

 

Po wywołaniu z przeglądarki strony https://aplikacje.ae.poznan.pl należy podać swój identyfikator, którym najczęściej jest sześć pierwszych liter nazwiska i pierwsza litera imienia oraz podać hasło. Pierwsze hasło zostało przesłane Państwu w kopercie. Musi ono koniecznie być zmienione po pierwszym wejściu do systemu.

 

Po zmianie hasła znajdą się Państwo na stronie głównej systemu.

 

System Bibliograficzny jest podzielony na dwie części:

  • Część do edycji i przeglądania danych;
  • Część do wyszukiwanie opisów bibliograficznych spełniających wybrane kryteria.

W części służącej do edycji i przeglądania danych użytkownik przegląda opisy wybranej kategorii danych. Może dodać nowe opisy, edytować, usuwać i zmieniać typ wprowadzonych danych. Szczegółowy opis funkcjonalności tej części znajduje się tutaj.

 

W części służącej do wyszukiwania opisów bibliograficznych użytkownik zadaje kryteria wyszukiwania opisów i przegląda wyniki wyszukiwania. Szczegółowy opis funkcjonalności tej części znajduje się tutaj.

 

W obydwu częściach dostępne jest okno podglądu szczegółów danych zgromadzonych w systemie. Jego szczegółowy opis znajduje się tutaj.

 

Sposób wprowadzania nowych pozycji do Systemu Bibliograficznego najlepiej zilustruje konkretny przykład, który znajduje się tutaj.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących systemu, zarówno co do meritum, jak i techniki składania danych drogą elektroniczną, należy kontaktować się z panią Katarzyną  Regulską z Biblioteki Głównej AEP, tel. 854-32-60.