Pomoc Strona główna Zgłoś błąd
Przeglądanie

HOME  | AKTUALNOŚCI  | MAPA AE  | FORUM  | POCZTA  | PYTANIA   

Indeks
Slowniczek
Przeglądanie
Wyszukiwanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeglądanie danych

Na tej stronie można przeglądać opisy zebranych w systemie bibliograficznym danych. W oknie użytkownik może zawężać przeglądany zakres opisów poprzez wybranie jego początkowej litery albo przez określenie poszukiwanego ciągu znaków.

 

 

U góry strony jest podana informacja o typie przeglądanych danych.
Dokonując odpowiedniego wyboru opcji w kolejnym wierszu możemy przejrzeć wszystkie pozycje lub ograniczyć listę do opisów powiązanych z użytkownikiem.
Klikając na link z odpowiednią literą alfabetu można zawęzić przeszukiwany zakres danych do tych, których opisy zaczynają się od wybranej litery.


Wpisując w polu po prawej pożądany ciąg liter i klikając na zawęzimy przeszukiwany zakres do tych danych, których opisy zawierają wprowadzony ciąg liter.

 

Jednorazowo na stronie jest wyświetlanych 10 pozycji. Dostęp do pozostałych pozycji uzyskuje się poprzez linki: Poprzednia strona, Następna strona oraz poprzez bezpośrednie numery kolejnych stron.

 

Po prawej stronie każdego opisu przeglądanych danych może znajdować się szereg ikon:

- ikona podglądu. Po kliknięciu na tę ikonę otworzy się dodatkowe okienko ze szczegółowymi danymi dotyczącymi wybranego obiektu. Szczegółowy opis okna ze stroną podglądu znajduje się tutaj;

 

Jeśli jesteśmy powiązani z daną pozycją (wprowadziliśmy ją do systemu lub jesteśmy jej współautorem), a pracownik Biblioteki Głównej nie zablokował tej pozycji do dalszej edycji to po ikonie podglądu znajdziemy następujące ikony:
- ikona edycji. Kliknięcie tej ikony otwiera stronę umożliwiającą edycję wybranej pozycji i wprowadzenie zmian. Po zapisaniu zmian wybrana pozycja ponownie przechodzi weryfikację Biblioteki Głównej AEP;
- ikona konwersji rodzaju. Po kliknięciu na tę ikonę przejdziemy do strony, która umożliwia zmianę rodzaju wprowadzonych danych. Dzięki temu pozycja błędnie wprowadzona jako np. Publikacja recenzowana w czasopiśmie, może zostać w łatwy sposób zmieniona na np. Publikację recenzowaną w materiałach konferencyjnych;
- ikona usunięcia. Ta ikona jest dostępna tylko wtedy, gdy dana pozycja nie jest użyta w opisie żadnych innych danych. Po jej kliknięciu wprowadzone dane zostaną bezpowrotnie usunięte z systemu.

W celu dodania nowych danych do właśnie przeglądanych klikamy na ikonę i przechodzimy do strony edycji nowego opisu bibliograficznego.

 

Powrót do indeksu...