Pomoc Strona główna Zgłoś błąd
Przykład

HOME  | AKTUALNOŚCI  | MAPA AE  | FORUM  | POCZTA  | PYTANIA   

Indeks
Slowniczek
Przeglądanie
Wyszukiwanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie nowego opisu bibliograficznego. Krok po kroku.

Sposób wprowadzania nowych pozycji do systemu bibliograficznego najlepiej zilustruje konkretny przykład. Przykładowo wprowadzamy opis bibliograficzny publikacji w materiałach konferencyjnych:

 

Autorzy: Jan Nowak, Peter Brown
Tytuł: Graphical Authoring of 3D Virtual Scene
W: 5th International Conference on Virtual Reality VRIC 2003, Laval, France, May 2003
Strony: 195-204

Materiały konferencyjne zostały wydane przez: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; Konferencja jest międzynarodowa i cykliczna; Konferencja odbywała się w dniach od 15-05-2003 do 17-05-2003; Artykuł zawiera streszczenie i bibliografię.

Zakładamy, że Jan Nowak, który jest autorem z AEP, wprowadza opis bibliograficzny tej publikacji do systemu bibliograficznego.


Na stronie początkowej wybieramy odpowiednią kategorię publikacji. W opisywanym przypadku jest to: Publikacja recenzowana w materiałach konferencyjnych.
Po prawej stronie każdej z kategorii widnieje liczba dotychczas wprowadzonych opisów bibliograficznych.

 

Po kliknięciu na wybrany link przejdziemy do strony przeglądania wprowadzonych danych wybranego typu. Tutaj znajdziesz dokładny opis funkcji tej strony.

 

Po sprawdzeniu, czy dany opis bibliograficzny nie został już wprowadzony klikamy na przycisk i przechodzimy do głównej strony edycji nowego opisu bibliograficznego. Szczegółowe informacje o tej stronie znajdują się tutaj.

 

Pole Autor zawiera jedną wartość: Jan Nowak. Ponieważ publikacja ma drugiego autora, klikamy na ikonę i przechodzimy do strony edycji pola Autor (opisanego szczegółowo tutaj). Na stronie tej klikamy na ikonę przy tekście: Pokaż listę do wyboru: Pracownik innej jednostki.

 

W nowo otwartym oknie widzimy stronę przeglądania danych typu: Pracownik innej jednostki. W polu Imię wpisujemy Peter. W polu Nazwisko wpisujemy Brown. Następnie kliknięciem na ikonę otwieramy następne okno Instytucja. Klikamy na wybrany opis instytucji, w której pracuje Peter Brown (w naszym przykładnie bedzie to UAM). Po kliknięciu na wybrany tekst, jego wartość zostanie wpisana w pole Instytucja okna edycji danych pracownika innej jednostki, a samo okno zostanie przeniesione na wierzch innych okien. Klikamy teraz na a następnie na link kontynuuj...

 

Następnie klikamy na nową pozycję w oknie przeglądania danych: Brown Peter, w wyniku czego powracamy do okna ze stroną edycji pola Autor. Brown Peter znajduje się na liście autorów edytowanej publikacji, ale na pierwszej pozycji. W celu zmiany kolejności nazwisk, klikamy na linię z tym nazwiskiem (zostanie zaznaczona) a następnie na ikonę - kolejność autorów jest już poprawna.
Po kliknięciu na ikonę powracamy do głównej strony edycji wprowadzanego opisu bibliograficznego i kontynuujemy wypełnianie pól.

 

W polu Tytuł artykułu wpisujemy: Graphical Authoring of 3D Virtual Scene;
Klikamy na ikonę w polu Materiały Konferencyjne.
W nowo otwartym oknie z materiałami konferencyjnymi wykonujemy następujące czynności:

Wpisujemy 5th International Conference w polu wyszukiwania i klikamy ikonę . Jeśli pośród wyszukanych materiałów nie ma poszukiwanych przez nas (tak jak w opisywanym przykładzie), klikamy ikonę . Na stronie edycji materiałów konferencyjnych wykonujemy następujące czynności:

Klikamy ikonę w polu Wydawca, odnajdujemy Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i klikamy na nie (w przypadku gdyby odpowiedniego wydawcy nie było na liście, należałoby go dodać poprzez kliknięcie ikony );
Klikamy ikonę w polu Konferencja. W oknie przeglądania konferencji wykonujemy następujace czynności:

Klikamy ikonę i na stronie edycji nowej konferencji wpisujemy:

W polu Nazwa konferencji wpisujemy: 5th International Conference on Virtual Reality VRIC 2003;
W polu Konferencja międzynarodowa zaznaczmy: tak;
W polu Data rozpoczęcia wpisujemy: 15-05-2003;
W polu Data zakończenia wpisujemy: 17-05-2003;
W polu Konferencja cykliczna zaznaczmy: tak;
Klikamy na ikonę w polu Miejsce. W oknie wyboru miejsca wyszukujemy Laval i klikamy na nie;
W oknie edycji konferencji klikamy na ikonę a następnie Kontynuuj...

W oknie przeglądania konferencji odnajdujemy nowoutworzony wpis 5th International Conference on Virtual Reality VRIC 2003 i klikamy na niego.

W oknie edycji materiałów konferencyjnych w polu Rok wydania wpisujemy 2003. Następnie klikamy na ikonę a następnie klikamy na Kontynuuj...

Wyszukujemy nowo dodaną pozycję: 5th International Conference on Virtual Reality VRIC 2003 2003 i klikamy na nią.

Kontynuujemy pracę w oknie edycji opisu bibliograficznego:
W polu Strony wpisujemy: 195-204;

Klikamy na ikonę w polu Język. W nowo otwartym oknie klikamy na Angielski. W polu Streszczenie zaznaczamy: tak;
W polu Bibliografia zaznaczamy: tak;
W polu Słowa kluczowe wpisujemy: Virtual Reality;

W polu Wskazano AEP jako główne miejsce zatrudnienia zaznaczamy: tak;
W polu Zgłaszam pracę do oceny punktowej zaznaczamy: tak;
I ostatecznie klikamy na ikonę a następnie na Kontynuuj...

 

W ten sposób w zasobach systemu bibliograficznego zostały umieszczone informacje o: publikacji recenzowanej w materiałach konferencyjnych, materiałach konferencyjnych, konferencji oraz pracowniku jednostki zewnętrznej. Część tych danych może zostać w przyszłości wykorzystana przy wprowadzaniu innych opisów bibliograficznych tak jak w tym przypadku wykorzystane zostały informacje o: języku publikacji oraz wydawnictwie materiałów konferencyjnych.

 

Powrót do indeksu...