Pomoc Strona główna Zgłoś błąd

HOME  | AKTUALNOŚCI  | MAPA AE  | FORUM  | POCZTA  | PYTANIA   

Indeks
Slowniczek
Przeglądanie
Wyszukiwanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słownik najważniejszych pojęć

Obiekt

Reprezentuje obiekt, którego opis jest przechowywany w bazie danych. Opisywanymi obiektami mogą być: osoba, publikacja, adres itp.

Pole

Opisuje pojedynczą cechę obiektu - np. nazwę ulicy w adresie.

Dane

Zbiór pól opisujących obiekt.

Typ pola

Definiuje rodzaj informacji zamieszczanych w danym polu. Pole może zawierać informację tekstową, liczbową, logiczną (tak lub nie) albo być odnośnikiem do innych obiektów. Pola będące odnośnikami mogą zawierać jedną lub wiele wartości.

Typ danych

Definiuje pola służące do opisu obiektu. Typ danych określa również, które pola są obowiązkowe oraz, czy pola zwierają maksymalnie jedną wartość czy też wiele.

Opis danych

Informacja tekstowa utworzona na podstawie wartości określonych pól obiektu. Stanowi rodzaj streszczenia danych opisujących obiekt.

Opis bibliograficzny

Jest zbiorem informacji opisujących konkretną publikację.

Kategoria publikacji

Określa rodzaj publikacji.

System bibliograficzny

System komputerowy służący do gromadzenia opisów bibliograficznych publikacji pracowników AEP oraz innych obiektów używanych w tych opisach.

 

Powrót do indeksu...