Pomoc Strona główna Zgłoś błąd
Indeks

HOME  | AKTUALNOŚCI  | MAPA AE  | FORUM  | POCZTA  | PYTANIA   

Indeks
Slowniczek
Przeglądanie
Wyszukiwanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc dla Systemu Badań Statutowych AEP.

System Badań Statutowych jest podzielony na dwie części:

  • Część do edycji i przeglądania danych;
  • Część do wyszukiwanie opisów wprowadzonych danych spełniających wybrane kryteria.

W części służącej do edycji i przeglądania danych użytkownik przegląda opisy wybranej kategorii danych. Może dodać nowe opisy, edytować, usuwać i zmieniać typ wprowadzonych danych. Szczegółowy opis funkcjonalności tej części znajduje się tutaj.

 

W części służącej do wyszukiwania wprowadzonych danych użytkownik zadaje kryteria wyszukiwania opisów i przegląda wyniki wyszukiwania. Szczegółowy opis funkcjonalności tej części znajduje się tutaj.

 

W obydwu częściach dostępne jest okno podglądu szczegółów danych zgromadzonych w systemie. Jego szczegółowy opis znajduje się tutaj.

 

Sposób wprowadzania nowych pozycji do Systemu Badań Statutowych jest taki sam jak w Sytemie Bibliograficznym. Ilustracja tej metody znajduje się tutaj.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wniosków, zarówno co do meritum, jak i techniki składania danych drogą elektroniczną, należy kontaktować się z panią Adrianą Depta-Stróżak z Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, tel. 856.94.51, bud. A, p. 218, a.depta@ae.poznan.pl